Per un envelliment actiu: innovació! INNO4AGEING

El passat 13-14 de desembre s’ha celebrat a Vilanova i la Geltrú l’INNO4AGEING, event internacional de la primera Xarxa d’hospitals i mèdico-sanitaris desenvolupadors d’R+D+i, XISCAT (Xarxa d’Innovació en Salut per Catalunya).

innovació envellimentactiu

INNO4AGEING s’estableix com el primer event de caire internacional amb l’ànim d’agrupar i facilitar la interacció dels diferents actors dedicats a l’atenció de la població envellida a través dels seus serveis de cura o a la millora de noves tecnologies i processos innovadors. L’edició del 2012 d’INNO4AGEING ha estat impulsada per: Parc de Salut i Fundació ABAT dins del XISCAT.

iSalut a casa ha tingut l’oportunitat de presentar un póster que descriu l’aposta innovadora per un envelliment actiu: atenció personalitzada de serveis d’infermeria a domicili amb suport d’una plataforma de monitorització de les constants vitals.

iSalut a casa envellimentactiu enfermera a domicilio

L’envelliment actiu és una inversió de futur, la innovació aporta valor als usuaris però cal fer-los participar activament en el procés.

Share Button

La infermera a domicili. Infermera de referència

La infermera a domicili i de referència aporta solucions sanitàries i específiques a cada persona i situació. Actualment, ens trobem amb una població que presenta noves necessitats en matèria de salut degut a diversos factors, com la prolongació de la vida, que comporten  una dependència. 

isalut a casa ayuda a domicilio teleasistencia enfermera a domicilio

En aquest article veurem com la infermera a domicili i de referència poden ajudar en aquestes situacions.

Quines són les necessitats?

Continua llegint

Share Button

Malalties cardiovasculars agudes: factors de risc

Les malalties cardiovasculars tant agudes com cròniques estan a l’ordre del dia, tot i que som conscients que tenim eines i coneixements per a poder-les prevenir.

Malalties cardiovasculars cròniques ICC

Quins són els riscs més evidents que encaminen cap aquestes malalties?

Continua llegint

Share Button