Què hem de fer davant de la tos?

Hem de saber que la tos pot ser involuntària, degut a un procés de malaltia, o bé com acte reflex. També es pot produir de forma voluntària, de vegades en forma de tic.

enfermera a domicilio

La missió que té la tos, consisteix en la neteja de les vies respiratòries de partícules, mucositats, cossos estranys, conseqüència de quan ens ennueguem.

Com que es considera que és un mecanisme de defensa, moltes vegades s’aconsella no eliminar-la i que continuï fent la seva funció, sempre que no sigui exageradament molest.

El centre de la tos, és una zona que anomenem simptomàtica que comprèn receptors enfermera a domiciliodins de la distribució sensorial dels nervis trigèmin, glossofaringi , laringi superior i vago, i l’assimptomàtica que comprèn el nervi laringi recurrent i els nervis espinals que fan la contracció de la musculatura toràcica i abdominal.

La tos es produeix per:

 • l’estimulació inflamatòria, majoritàriament per la inflamació de les mucoses respiratòries degut a constipats, bronquitis, o el consum en excés de tabac, etc;
 • l’estimulació mecànica, degut a la inhalació de partícules com la pols i compressions de la zona pulmonar;
 • l’estimulació química, a partir de la inhalació de gasos irritants, el fum del tabac o els vapors químics; i
 • l’estimulació tèrmica, degut a la inhalació d’aire molt calent o molt fred dels receptors de la tos.

Tipus de tos

Segons la seva durada parlem de:

 • Tos aguda: Sol ser de caràcter benigne i dura com a molt uns 7 dies, normalment al causa és infecció vírica o bacteriana de les vies respiratòries altes, (Grip, refredat comú, sinusitis aguda o rinitis al·lèrgica)
 • Tos crònica: És aquella que dura més de tres setmanes, pot ser deguda a asma crònic, hiperactivitat bronquial, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), tuberculosi o fins i tot reflux gastroesofàgic.

Segons s’hi ha producció de mucositat (expectoració):

 • Tos Productiva: És aquella que produeix mucositat, es pot dir que és una tos útil ja que remou la mucositat i l’expulsa fora i evita l’obstrucció de les vies respiratòries i permet veure l’aspecte de la mucositat, indicatiu evident del procés de la malaltia
 • Tos seca: És aquell tipus de tos la qual no té expectoració. És de tipus irritatiu i no és eficient perquè no és capaç de arrancar la mucositat que pot haver-hi atrapada als bronquis. És molt fatigosa.

Complicacions

 • De vegades, la tos pot donar paroxismes, que equivalen a tandes de tos molt irritant i molesta i contínua. Això provoca de vegades, esquinços als músculs intercostals imolt cansament.

Tractament

 • Per donar un bon tractament, és essencial saber la causa de la tos, ja que om hem comentat abans, no és més que un mecanisme de defensa dels molts que té el cos humà davant de qualsevol atac extern. Si coneixem la causa, podem atuar directament sobre aquesta i probablement la tos desapareixerà.
 • Hem de valorar el tractament simptomàtic o no específic de la tos quan:
  1. La causa de la tos és desconeguda o no és possible un tractament específic
  2. Quan la tos ja no és útil o suposa un risc potencial de complicacions o causa molta incomoditat
 • Tractament farmacològic per la tos seca irritativa i molesta, s’utilitzen els antitussígens, que són fàrmacs que actuen suprimint l’acte reflex de la tos. Els derivats dels opiacis (Codeïna i dextrometorfano) i els no opiacis (Cloperasatina). Sempre són de millor elecció els no opiacis ja que tenen menys efectes secundaris.
 • Tractament farmacològic que modifiquen les secrecions: Com ja hem comentat anteriorment, quan la tos és productiva, està actuant eficaçment, però de vegades pot ajudar els fàrmacs com poden ser els expectorants i mucolítics, que ajuden a fluïdificar la mucositat i a una millor expectoració, (Acetil cisteïna, carbocisteïna, bromhexina, etc).
 • Mides no farmacològiques: En el cas de tos productiva, és molt eficaç augmentar la ingesta de líquids per ajudar a fluïdificar la mucositat, (d’1 a 2 litres de líquid al dia). Eliminar el tabac. Fer exercicis respiratoris:
  • Fer una inspiració llarga, seguida de bufades curts i interromputs per pauses
  • Fer tres espiracions cada vegada més profundes i fer un accés de tos voluntari per convertir una tos ineficaç en productiva.
  • Fer de tres a cinc inspiracions successives sense espiració per augmentar el volum pulmonar i facilitar una tos eficaç.

En qualsevol cas sempre es aconsellable contactar amb el seu metge o infermera de referència per aclarir qualsevol dubte i consultar sobre el millor tractament.

Share Button