Monitorització de constants vitals: què és?

En medicina, la monitorització és l’observació d’una malaltia, d’una condició o d’un a varis paràmetres mèdics en el temps.

iSalutacasa

Es pot realitzar mesurant contínuament certs paràmetres utilitzant monitors mèdics (per exemple, mesurant contínuament signes vitals en un monitor de llit), o mitjançant la repetició continuada de tests mèdics, com per exemple la monitorització del sucre a la sang amb un glucòmetre per persones amb diabetis mellitus o la pressió de la sang a persones amb hipertensió o risc cardiovascular.

La transmissió de les dades des d’un monitor a una estació distant o remota es coneix com telemetria o telemonitorització. A la plataforma iSalutacasa hem desenvolupat un sistema de monitorització de constants vitals que facilita la cura dels pacients al seu domicili.

Aquestes mesures han d’estar sota la supervisió de personal sanitari professional que seran els qui establiran els llindars d’alarmes per a cada un dels paràmetres i personalitzats per a cada persona i pacient. Els sistemes de telemonitorització sempre disposen d’un quadre de comandament que permet visualitzar de manera ràpida l’estat de cada pacient i de les incidències o alarmes associades.

Components d’un sistema de monitorització

Sensors

Són els dispositius que converteixen els paràmetres de les constants vitals a senyals interpretables pels monitors. Utilitzen biosensors i sensors mecànics. Per exemple els sensors òptics que poden mesurar la saturació d’oxígen mitjançant la llum projectada al dit, o sensors de pressió que s’utilitzen per mesurar la pressió de la sang en inflar una mànega al braç.

Component transductor

Converteix el senyal del sensor en un format interpretable que es pugui mostrar a través d’una pantalla o es pugui enviar a un aparell. Per exemple: en el cas de la saturació d’oxígen el senyal del sensor òptic es converteix en una xifra percentual (%).

Dispositiu de visualització o pantalla

Els senyals que es van rebent es visualitzen en pantalles. Hi ha diferents tipus de pantalles segons la tecnologia utilitzada i els tipus de senyals i la freqüència de la mesura. Segons la tecnologia hi ha pantalles CRTLED o LCD. Aquests dispositius inclouen diferents nivells d’intel·ligència i poden tractar el senyal per eliminar soroll i, més a més, processar-la per detectar comportaments associats a una disfunció i generar alarmes.

Quan hi ha una connectivitat a distància entre la monitorització dels senyals i els pacients es parla de telemedicina o asistencia sanitària a distància.

 eHealth o eSalut

És un terme que agrupa la pràctica de cures sanitàries recolzada en tecnologies de la informació i comunicacions (TIC). Té una similitud amb el concepte de Telemedicina, que inclou totes les variants de proves físiques i psicològiques que no requereixen la visita presencial del malalt amb l’especialista. L’eSalut combina les visites presencials amb l’ús de les tecnologies per la monitorització de les constants vitals i l’avaluació dels pacients de manera integral. Gràcies a aquests serveis els pacients es desplacen menys i augmenta l’àrea d’acció de l’especialista. La combinació de l’atenció sanitària de professionals de la salut amb la monitorització per internet de constants vitals i el seguiment dels pacients són els punts diferencials d’iSalutacasa.

En el vídeo següent de l’empresa Better Care, empresa nascuda a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell, es pot veure un sistema de monitorització en temps real per monitoritzacions crítiques i aplicades a les emergències:

Share Button