iSalut a casa, avui parlem amb: Sílvia Sala, infermera d’assistència primària

iSalut a casa parla avui amb  Sílvia Sala, que és infermera d’Assistència Primària en un CAP de Manresa. La Síliva aten els pacients a la seva consulta del CAP i també fa visites a domicili.

enfermera a domicilio ayuda a domicilio teleasistencia

 • Quin és el paper de la infermera d’atenció primària?

Dins la seva activitat assistencial la infermera d’atenció primària té les seves funcions pròpies: atenció integral i continuïtat assistencial, basades en l’atenció de l’individu i la comunitat. Té responsabilitats pròpies sempre dins d’un treball en equip que consisteix en  promocionar la salut, la prevenció i la rehabilitació.

I també té les funcions derivades, que són aquelles delegades d’altres professionals, com pot ser administrar tractaments prescrits supervisats i sota la seva direcció. També té necessitats del moment que no pertanyen a la seva funció específica.

 • Quin tipus de pacient ve a la consulta?

La infermera que tracta amb adults normalment rep pacients crònics dels quals se’n fa un seguiment ja establert i protocol·litzat segons la seva malaltia. També rep aquells pacients derivats puntuals que acudeixen a la infermera per demanar informació, o bé són derivats pel metge degut a un problema puntual.

 • Quines són les cures amb més demanda a la consulta?

Majoritàriament es fan:

  • cures de llagues vasculars (per aquells pacients que poden acudir a la consulta),
  • cures d’urgència (cremades, ferides, contusions),
  • cures i seguiment post operatori (treure punts o grapes),
  • canvis d’embenats,
  • tractaments derivats d’altres professionals,
  • proves complementàries (extraccions de sang, electrocardiogrames, espirometries), i
  • tècniques d’infermeria (injectables, mesura de constants vitals)
 • Els pacients vénen dirigits a través del metge, o vénen per motius concrets a la infermera?

Com ja s’ha comentat anteriorment, els pacients venen dirigits a través del metge per fer algun tractament o entrar en un protocol de control i seguiment de malaltia crònica, o bé poden acudir a la infermera de forma espontània i puntual per diferents motius com pot ser la cerca de informació o tractaments puntuals derivats d’altres professionals.

 • Tens una consulta especialitzada?

Si, actualment col·loco i retiro els MAPA (Mesura automàtica de pressió arterial). Consisteix en la col·locació d’un Tensiòmetre durant 24h, connectat en un gravador de dades,  per tal que vagi mesurant la pressió de manera programada durant tot el dia. Es col·loca i l’endemà es retira i les dades gravades, s’aboquen a l’ordinador per tal que el metge les interpreti.

enfermera a domicilio ayuda a domicilio hipertensión

 • Fas visites a domicili?

Si, cada infermera fa les visites diàries a domicili que estiguin programades

 • Quin criteri es segueix per anar al domicili d’un pacient?

Independentment de l’edat, segons el grau d’incapacitat i la impossibilitat de desplaçar-se al CAP degut a les seves característiques personals o situacionals.

 • Es fan seguiments des del domicili del pacient.? Com?

S’aplica el programa ATDOM, de seguiment al domicili del pacient, després s’anota la consulta feta a la Història Clínica del pacient. També es fan seguiments sense desplaçament via telèfon. Dins d’aquest programa, de vegades, no sempre, es va al domicili simplement per veure situacions de risc pel pacient o detectar problemes de salut i socials.

 • Creus que la gent prefereix restar al seu domicili i que vingui la infermera a casa?

De vegades ens trobem amb gent que surt de casa només per venir al CAP i així ho prefereix ja que és una forma de relacionar-se. També ens trobem amb molta gent que prefereixen quedar-se a casa per comoditat i benestar.

 • Creus que és més còmode pel pacient?

Si, sempre que la persona ho desitgi. També s’ha de respectar la seva decisió de sortir. De vegades no tenen més remei que deixar que la infermera vingui a casa ja que preval la seva situació de salut, evidentment.

 • Com pot influir psicològicament i emocionalment que s’atengui el pacient a casa seva en quant a resultats?

El pacient sempre ho agraeix, hi ha una atenció individualitzada i exclusiva, normalment en fan una valoració positiva. Sempre, però, s’ha de respectar la situació del pacient i les seves necessitats.

 

Share Button