iSalut a casa, avui parlem amb: la Dra. Clara Ortí Segarra, metge de família

iSalut a casa parla avui amb la Dra. Clara Ortí Segarra, que és metge de família i Adjunta a la Direcció del CAP Chafarinas de Barcelona.

iSalut a casa metge de família enfermera a domicilio ayuda a domiciliio teleasistencia

A qui atén el metge de família? més a gent gran o adults i nens?

Atén a gent gran i adults, més que a nens. Als nens els atenen els pediatres d’assistència primària. S’hi ha alguna urgència fora de l’horari d’assistència del pediatre, el metge de família pot atendre els nens.

En què consisteix l’atenció primària?

És la primera assistència davant de qualsevol problema de salut. És l’especialització de la medicina dedicada a la família i la comunitat (Especialitat de Medicina Familiar i Comunitària). L’atenció primària és la part de la medicina dedicada a fer actuacions per a la comunitat i col·lectius.

Quin paper té el metge de família dins l’atenció primària?

És el metge de capçalera d’abans amb el suport de la infermera, que és la que fa el seguiment de les malalties cròniques i efectua les proves complementàries  dedicades al seguiment i control de les malalties.

Quin seguiment fas als pacients crònics?

Depenent de cada malaltia s’apliquen els protocols adequats, que consisteixen en les proves que demanarà la infermera: Control d’anàlisi, Electrocardiogrames, Controls post quirúrgics, Tècniques inhalatòries…

El metge fa les visites de control rutinàries segons estigui marcat pel protocol i també quan ha de veure el resultat de les proves que demana la infermera. També visita al pacient en cas de descompensació de la seva malaltia.

Creus que hi hauria d’haver més relació entre els especialistes i el metge de família a l’hora de fer el seguiment a malalts crònics?

Sí, concretament en aquest CAP hi ha molt bona relació amb els especialistes pel fet que es troben en el mateix espai. Quan cal la visita a l’especialista es deriva al pacient, per fer consulta o seguiment d’una malaltia ja diagnosticada. El pacient retorna sempre al metge de família, que seguirà la consulta feta per l’especialista.

La Història clínica compartida, pot ser un avenç?

Sí, és un avenç. En aquest CAP compartim HC (Història Clínica) amb l’Hospital Vall d’Hebron i el CUAP (Centre d’urgències d’atenció primària) que pertany a la zona del CAP. La HC consisteix en un mateix espai informàtic on es pengen informes i proves diagnòstiques fetes a l’hospital i al CUAP, d’aquesta manera es poden adjuntar les dades a la HC del CAP i també a l’inrevés.

Normalment els pacients crònics acostumen a ser grans degut a la longevitat de la vida actual. Creus que seria efectiu poder fer  el seguiment des de casa? 

Seria beneficiós ja que estalviaria visites a la infermera i aquesta podria dedicar-se a altres tasques importants dins del CAP. També és beneficiós perquè el pacient pren consciència de la pròpia malaltia i permet un millor control. En definitiva, milloraria la gestió del CAP en general.

Existeixen programes de seguiment domiciliari a pacients crònics?

Sí, són els mateixos protocols de seguiment de malalties cròniques del CAP. Al domicili sobretot es fan les cures d’aquelles persones que tenen problemes per desplaçar-se al CAP.

Quan és necessari fer una visita al domicili?

Quan el pacient ho demana o es considera necessari. La infermera fa visites domiciliàries cada dia, mentre que el metge ho fa un cop a la setmana.

Quin paper té la infermeria dins l’atenció primària en col·laboració amb el metge de família?

La infermera té un paper molt important en el seguiment de malalties cròniques ja que és l’encarregada de fer les proves segons els protocols, demanar les anàlisi i fer el seguiment.

Creus que les noves tecnologies poden beneficiar al pacient crònic?

Sí, molt en l’atenció domiciliària i en el seguiment de malalties cròniques en general.  De fet, actualment hi ha moltes novetats en tecnologia que  a nivell de salut pública serien força interessants. [per exemple la monitorització de constants vitals]

Pot ajudar als pacients crònics la mesura de les constants més freqüentment? 

Sí, per fer-los conscients de la seva malaltia, encara que cal que no s’obsessionin, i també per evitar descompensacions. Actualment en aquest CAP fem AMPA (Automesura de la Pressió Arterial) i estem protocol·litzant fer MAPA (Mesura Automàtica de la Pressió Arterial), que és la mesura contínua de la pressió arterial en 24h.

Fer un seguiment de la Glucèmia, també és important, ja que cal fer els controls diferents vegades al dia.

__________________________

Podeu veure altres entrevistes d’ iSalut a casa a la nostra secció “Avui parlem amb”

__________________________

Share Button