Gestió remota de pacients i el concepte Lean

Un 70% de pacients i un 80% de professionals sanitaris utilitzarien la gestió remota de pacients GRP si fos disponible.

infermera a domicili enfermera a domicilioS’acaba de publicar un estudi realitzat per l’IESE (professora Elena Reutskaja i el professor Jaume Ribera) i Telefònica, que recull l’opinió de gairebé 1.800 persones entre pacients crònics (hipertensió, diabetis, cardiopaties i enfermetat pulmonar obstructiva crònica o MPOC) i professionals mèdics (metge de capçalera, especialistes i infermeres). La gestió remota de pacients és una eina més que les TIC aporten a la millora de l’eficiència, en aquest cas al sector sanitari. Podeu veure el document al final de l’article.

Però què és la gestió remota de pacients (GRP)?

Una definició senzilla seria la combinació de tecnologies amb un model de gestió sanitària que permeti proveir d’atenció sanitària a persones sense que es desplacin al centre sanitari i/o amb l’assistència a distància dels professionals sanitaris.

L’estudi mencionat defineix la GRP com:

infermera a domicili enfermera a domicilio

l’ús d’un telèfon mòbil i una tauleta connectats a la xarxa mòbil per permetre a les persones amb enfermetats cròniques com diabetis, hipertensió, problemes cardíacs o respiratoris, controlar el seu estat des de casa seva i compartir els resultats en temps real amb el seu metge“.

Hi ha força desconeixement i confusió amb el concepte de GRP, tant en els professionals com en els pacients. En alguns casos es confon amb la tecnologia, i per exemple es parla de videoconferència com una de les solucions màgiques sense considerar els aspectes tècnics i de costos, en d’altres es veu com un canvi en la prestació de serveis on els professionals són substituïts per la tecnologia i el pacient ja no és ‘visitat’ per un professional en detriment de la qualitat assistencial.

infermera a domicili enfermera a domcilio

El concepte GRP és molt més complex i requereix trobar l’equilibri amb les tecnologies existents, el pacient, els professionals, el model de serveis assistencials i el seu cost.

El sistema sanitari existent té una dimensió massa gran per adoptar canvis com el GRP d’una manera senzilla, les propostes novedoses i innovadores  basades en conceptes com la metodologia Lean són els que permetran realitzar canvis efectius.

Aquesta metodologia té un concepte molt potent, el Producte mínim viable o MVP en anglès:

el producte mínim viable és aquella versió d’un nou producte que permet a un equip recollir la màxima quantitat d’informació d’un aprenentatge sobre els clients (pacients, professionals, gestors) amb el mínim esforç.

La tecnologia actual de telemonitorització d’iSalutacasa basada en SaaS i pagament en funció de l’ús, és prou econòmica i madura com per permetre projectes de petit abast, basats en la metodologia Lean i aplicant el concepte MVP, que permeti avançar en el canvi dels models assistencials utilitzant les tecnologies GRP.

Hi ha professionals que estan preparats per començar, hi ha pacients que ho adoptarien sense dubtar, què esperem doncs per començar?

Gestión Remota de Pacientes: Un estudio sobre las percepciones de pacientes y profesionales en España (a slideshare)

 

Share Button