Avui parlem amb: Dr. Anselmo López Guillén, metge pneumòleg

Avui parlem amb el Dr. Anselmo López Guillén, metge pneumòleg. Actualment treballa en atenció primària del Servei Català de Salut i per a mútues privades a la Clínica del Vallés de Sabadell. El Dr. Anselmo López és especialista en malalties respiratòries degudes a ambients laborals.

 • Quines són les malalties que contempla la seva especialitat?

Asma, MPOC (Malaltia pulmonar obstructiva), càncer de pulmó, Fibrosi Quística, malalties de la caixa toràcica, apnees de la son (trastorns de la son), Infeccions respiratòries.

 • En quina franja d’edat hi ha més afectació?

Normalment en adults i no tant en nens. Jo estic especialitzat en adults, i també a vegades tracto amb nens.

 • Hi ha algun tipus de prevenció per aquestes malalties?

Evitar el tabaquisme, així com ambients contaminats. Evidentment cal tenir cura del medi ambient ja que la contaminació del les zones urbanes, és una gran contribuent de l’agreujament de malalties respiratòries quan existeixen.

 • iSalutacasa : monitorització saturació d'oxígenQuins són els factors desencadenants d’aquestes malalties?

Com ja he comentat abans, el tabaquisme, les sobre infeccions, els ambients contaminats, les malalties al·lèrgiques que afecten la funció respiratòria.

 • Quins tipus de controls s’han de fer per diagnosticar una malaltia que afecti la respiració?

Un bon interrogatori per  a confeccionar la història clínica, una exploració exhaustiva i afegir l’exploració complementària mitjançant anàlisi de sang, radiografies i espirometria.

 • Una malaltia respiratòria pot comportar altres tipus de malalties?

Pot comportar malalties cardiovasculars degut al mal funcionament respiratori. El tabac, sobretot, és el desencadenant de moltes malalties. Una conseqüència de les malalties respiratòries és que poden comportar infeccions en casos de baixades de defenses.

 • Quins tipus de cures cal fer per controlar aquestes malalties?

Evitar els tòxics, adoptar una dieta equilibrada i fer exercici físic adequat per a cada persona. També caldrà seguir el tractament establert segons la malaltia.

 • Es pot fer exercici físic amb una malaltia respiratòria?

És obligat fer exercici físic, sempre condicionat pel tipus de malaltia i per les condicions fisiològiques de cada persona.

 • Quin tipus d’exercici és el més adient?

Com ja he dit abans, l’adequat a les seves possibilitats. Una persona jove, sense cap discapacitat, amb la malaltia controlada i segons el tipus de malaltia, podria fer esport d’èlit. Cadascú ho ha de fer segons les seves possibilitats.

 • El control de pes és important?

Sí, sempre és necessari, sobre tot en fases agudes de la malaltia. L’obesitat pot interferir un bon tractament en una malaltia respiratòria. També és necessari el control de pes en fases avançades de la malaltia, per veure canvis mol·leculars com la inflamació dels turmells, edemes, etc. i així valorar una possible insuficiència cardíaca.

 • Hi ha alteracions respiratòries que s’han relacionat amb el dormir. Quines són?

Les alteracions respiratòries quan dormim, les apnees, es consideren malalties respiratòries. La falta d’oxigenació, encara que sigui durant poca estona, si passa molt sovint pot afectar altres òrgans i sistemes importants, i degenerar en malalties cardiovasculars i cerebrals.

 • Com es poden detectar?

Les apnees es poden detectar després d’un bon interrogatori i mitjançant estudis específics mentre el pacient dorm. Es pot fer ingressant una nit a l’hospital o fins i tot emportant-se un aparell a casa i dormint tranquil·lament al seu llit. L’aparell farà un registre que després cal valorar per detectar la possible malaltia.

 • HI ha malalties respiratòries generades per exposicions de substàncies tòxiques? Es poden tornar cròniques?

Sí, la Silicosi, molt habitual en miners de carbó i que no s’han protegit adequadament. Es torna crònica, de manera que apareix una insuficiència respiratòria de la qual s’haurà de tractar tota la vida, segurament.

Foto: Anti-tabac law Oh-Barcelona

Share Button